Reeglid

Dujunovi Tehnoloogiad – D.T. veebilehe kasutustingimused.

Me oleme teinud kõik endast oleneva, et kujundada meie veebileht kasulikuks, informatiivseks, arusaadavaks ja lõbusaks. Loodetavasti oleme selle saavutanud – ja palume, et te annaksite meile teada, kui soovite näha parandusi või muudatusi, mis muudaksid teile veelgi lihtsamaks vajaliku teabe leidmise.

Kõik, mida me palume, on, et nõustute järgmiste tingimuste järgimisega. Võtke mõni minut, et neid läbi vaadata, sest meie saidil saate nendega automaatselt nõusoleku. Loomulikult, kui te ei nõustu, ärge kasutage seda saiti. Jätame endale õiguse teha, mis tahes muudatusi, mida peame vajalikuks. Palun jätkake nende tingimuste teatud aja tagant uuesti ülevaatamist, et näha, kas oleme teinud muudatusi! Dujunovi Tehnoloogiad veebisaidi jätkuv kasutamine tähendab seda, et olete nende muudatustega nõus.

TÄNUD, ET OLETE MEIE VEEBILEHE KÜLASTAJA!

Meie veebimaterjalide kasutamise piirangud

Kõik veebimaterjalid Dujunovi Tehnoloogiad veebilehel, sealhulgas, kuid mitte ainult, tekst, tarkvara, nimed, logod, kaubamärgid, teenindusmärgid, ärinimed, pildid, fotod, illustratsioonid, audioklipid, videoklipid ja muusika on autoriõigusega kaitstud intellektuaalomand. Kõik on ja peab olema kooskõlastatud kasutusõiguste Dujunovi Tehnoloogiad veebilehega. Külastaja võib veebimaterjale alla laadida ärilisel eesmärgil kasutamiseks ainult juhul, kui 1) säilitate kõik autoriõigused, veebilehe kaubamärgi ja Privaatsuse all märgitud teated, 2) ei muuda materjale, 3) te ei kasuta materjale, mis viitab seotusele meie pakutavatele toodetetele, teenustele, üritustele või kaubamärgile – tehes veebilehest nö. “uue” ning teisisõnu “maha”, ja 4) te ei lae alla veebimaterjalidega database e. andmebaasi, serverisse või personaalarvutisse uuesti kasutamiseks ärilistel eesmärkidel. Te ei tohi siiski veebimaterjalide kopeerimist, reprodutseerimist, uuesti avaldamist, üleslaadimist, postitamist, edastamist ega levitamist mingil moel ega muul eesmärgil kasutada, väljaarvatud juhul, kui meie Reeglite kohaselt on toimingud lubatud; ja teisena, kui toimingud vajavad/saavad kirjaliku loa. Samuti ei tohi Dujunovi Tehnoloogiad veebilehe sisu kustutada, moonutada ega eksitada. Kõik katsed muuta ükskõik millist dujunoviteh.online – materjali või turbefunktsioonide seadeid on keelatud.

Materjalide esitamine meile

Kõik kommentaarid, ettepanekud, ideed, graafika ja muu info, mida kasutate meie veebilehel Dujunovi Tehnoloogiad ja seonduvalt meie veebilehega dujunoviteh.online (pole muud, kui teave, mida lubame meie privaatsuseeskirjade kohaselt kaitsta ka teiega koostöö lõppemisel ning see teave jääb meie omandiks, isegi kui koostöö veebilehe ja külastaja vahel on lõppenud.

See tähendab, et me ei pea käsitlema koostöö lõppemisel selliseid avaldusi, kui nn. konfidentsiaalsetena, kuid edasine teave pärast koostööd meie veebilehega ei anna ka meile õigust väljaspoole jagada teie isiklikku infot, sest see on ikkagi mõistlikuse piires konfidentsiaalne. Te ei saa meile esitada süüdistusi, kui oleme koostöö lõppedes kasutanud teie eelnevalt antud teavet või veebilehele sisestatud teavet, mida me ei kustuta/kustutanud peale külastaja ja veebilehe vahelise koostöö lõppemist. Kui me kasutame teie eelnevalt antud/sisestatud infot või midagi muud sellist, siis me ei pea maksma teile või keegi ka ei pea teile maksma selle eest ei rahaliselt ei teistviisi. Meil on ainuõigus kõigile olemasolevatele ja tulevastele veebilehe ja külastajate vahelistele õigustele ja Reeglitele vastavalt esitada, muuta, sätestada, mis tahes vormis. Me võime Reeglites lähtuvat kasutada, mis tahes eesmärgil, mida meie Dujunovi Tehnoloogiad – dujunoviteh.online seonduvat – lähtuvalt, siis ei pea mitte midagi kompenseerima ei külastajale ega kellelegi teisele.

Te tunnistate, et olete vastutav kõigi esitatud avalduste ees. See tähendab, et te (ja mitte meie) vastutate sõnumi eest, sealhulgas seaduslikkuse, usaldusväärsuse, asjakohasuse, originaalsuse ja autoriõiguse eest.

Vastutuse piiramine

Dujunovi Tehnoloogiad veebilehel – EI OLE KINDLAKS MÄÄRATUD KAHJUDE VÕI KAHJU SUURUST JA SEDA EI ARVUTATA EGA MÕÕDETAGI – SUURUSTES KÜLASTAJALE VÕI MEILE, REEGEL ON, ET KAHJU EI TOHI VEEBILEHEL TEKITADA.

Üks asi on KASUTAMINE (või oskamatust kasutamisest) meie veebilehel. Teine kui ka nt. (või oskamatust kasutamisest) igale kolmandale veebilehele kuhu liigud klikkides meie veebilehel oleval hüperlingil, saades KAHJU on kolmandate veebilehtede oma Reeglid/reeglistik ja abi kahju kõrvaldamisel (nende endi poolt) e. selliste juhtumiste puhul saate abi kolmandate veebilehtede haldajatelt. Kui leiate meie veebilehelt mingi VEA/ON TEKKINUD MINGI KAHJU, siis võtta meiega ühendust, et Dujunovi Tehnoloogiad – dujunoviteh.online saaks vea/vead kõrvaldada. ME EI VASTUTA VEEBILEHE KAHJUDE TEKKIMISE EEST ja see lause on juriidiliselt nüüd ka eelnevalt siin Reeglites kirja pandud ning ka kehtiv igasuguse seadusliku aluse juures.

ERAND: TEATAVAD RIIGI ÕIGUSAKTID EI OLE SUHTES, ET LUBA VÕIMALIKU VASTUTUSE NÕUETELE NENDE “JUHUSLIKU” VÕI “TULEMUSLIKU KAHJU TEKKIMISE KOHTA”. Kui te elate ühes neist riikidest, ei ole ülaltoodud piirang täielikult õigustatud, mis võiks tähendada, et teil on õigus neid kahjude tüüpe meie veebilehega arutada, kuid sealjuures meie tekitatud viga/kahju veebilehele ei anna kellelegi alust meilt midagi rahaliselt või mõnel teisel viisil sisse kompenseerida.

Igaljuhul on meie vastutus teie eest kõigi kahju, kahjude ja igasuguse ja igasuguste nõude, nõuete ees VAID – (kui oleme tekitanud kahju Reeglite omapoolse/ise eiramisekohaselt või, kui see on tekkinud ebaseadusliku või muu ebareeglipärase meiepoolse käitumise tõttu) SELLE VÕI MUUL KLIENDI JA VEEBILEHE ÕIGUSTE RIKKUMISEL). NÕUDED MEIE VEEBILEHEL ON SELLISED JA IGAÜKS VÕIB MITTE KASUTADA MEIE VEEBILEHTE JA PIIRDUDA KOLMANDATE VEEBILEHTEDE KASUTAMISEGA.

Lingid e. hüperlingid kolmandatele veebilehtedele

Mõnikord pakume viiteid ja linke meie veebilehelt suunatuna teistele veebilehtedele. Sellist linki ei tohiks pidada kinnitusena, heakskiidul ega kokkuleppel, mis tahes teabe või ressurssidega, mida pakutakse veebilehtedel, millele saate meie saidi kaudu juurdepääsu. Kui kahtlete, kontrollige alati WWW brauseris olevat Uniform Resource Locator (URL) veebilehe aadressi, et näha, kas olete endiselt Dujunovi Tehnoloogiad veebilehel või olete liikunud mõnele teisele saidile. Dujunovi Tehnoloogiad ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu ega tavade eest, mis on meie veebilehega ühenduses. Kui Dujunovi Tehnoloogiad – dujunoviteh.online pakub linke või viiteid teistele veebisaitidele, ei tohiks teha eeldusi ning ei tohiks järeldada, et Dujunovi Tehnoloogiad on nende veebisaitidega ühendatud, nende üle töötlemisvõimalus või kontroll. Kolmandad veebilehed võivad olla meiega partnerluses, lepingulistes seaduslikes alustes, kuid oma veebilehti haldavad vaid nemad ise.

Koostöö meie, külastaja, kui kliendi vaheline lõpetamine

Dujunovi Tehnoloogiad – dujunoviteh.online veebilehe administraatoril; ning teisel veebilehel «SolarGroup» – solargroup.pro ametlik investor-spetsialist ja konsultatsioonide läbiviija Kuuno Rähn`il on õigus, mitte teenindada, konsulteerida enam külastajat; klienti, kui külastaja/klient eirab mõistlikuse või pidevat mittearusaama asjade ja toimetuste juures. Teise asjana on meil ka õigus lõpetada kõik dujunoviteh.online veebisaidi toimingute, mis tahes osa, ilma, et teid teavitataks.

Kohtualluvus ja muud asjad, mida tuleb arvestada.

Kui kasutate meie veebilehte väljaspool Eesti Vabariiki asuvates kohtades, olete kohustatud järgima sealseid kohalikke seadusi.

Dujunovi Tehnoloogiad ja / või selle partnerlusettevõtete intellektuaalomandi õigusi, võivad Dujunovi Tehnoloogiad ja / või selle partnerlusettevõtted taotleda ettekirjutust või muud asjakohast kergendust mõnes riigi- või föderaalkohtus.

Kõik muud vaidlused lahendatakse järgmiselt:

Kui vaidlus tekib käesoleva koostöö alusel, nõustume me kõigepealt selle lahendamisega abistama mõlemat osapoolt; lepitud vahendajat meie riigist või mujalt asukohast. Mis tahes kulusid ja tasusid, väljaarvatud vahendusmenetlusega seotud advokaaditasud, jagavad kõik meist võrdselt.

Kui vahendusmenetluse kaudu osutub võimatuks mõlemaid osapooli rahuldava lahenduse leidmise
asjaolu, siis nõustume vaidluse esitamisega Eesti Vabariigi kohtule, eeskirjade kohaselt Eesti Vabariigi vahekohtumenetluse assotsiatsioonilepingu reeglite kohasele vahekohtule meie riigis või asukohas. Vahekohtu otsuse alusel tehtud otsust võib kanda kõikidesse kohtukannetesse, kellel ja kus on selleks pädevus.

Dujunovi Tehnoloogiad veebileht ning selle administraator võib muuta käesolevaid Reegleid/kasutustingimusi ja nende poolt loodud koostööd igal ajal, lihtsalt ajakohastades seda postitamist ja ilma teateta.

Vaata, kuidas tellida oma aadressile paberkandjal investori ja firma vahelisi dokumente