Teaduslikud ja populaarteaduslikud artiklid “Slavjanka” kohta

“Slavjanka” tehnoloogial on kindel teaduslik alus. “SovElMash” meeskonnas töötavad teaduste kandidaadid ja kõrgkoolide aspirandid. Ettevõtte juhtivtöötajad tegelevad teadustööga, mille tulemusi avaldatakse regulaarselt Venemaa spetsialiseeritud väljaannetes. Sõltumatute ekspertide tähelepanuta ei jäänud ka Dujunovi tehnoloogia. Räägime viimaste aastate kõige huvitavamatest “Slavjanka” tehnoloogiale pühendatud artiklitest teaduslikes ja populaarteaduslikes väljaannetes.

Paljudes neist on esile toodud ülevenemaalise elektrimootorite energiatõhususe probleemid.

Nii avaldati “Leiutaja ja ratsionaliseerija” (vene keeles: Изобретатель и рационализатор) ajakirjas mitmeid selleteemalisi artikleid ja räägiti, kuidas kombineeritud mähistega tehnoloogia aitab säästa elektrit. “Slavjanka” tehnoloogial moderniseeritud mootorite energiatõhususe tõestamiseks toodi standardsete asünkroonmootorite ja “kolmnurk-täht” mähisega mootorite võrdluskatsete graafikud.

Ajakirjas tehti juttu ka linna elektrisõidukite energiatõhususest.
PROТransport – https://clck.ru/MZPnv.
Artikli autor selgitab, miks vajavad Venemaa linnad selle valdkonna moderniseerimist. Ja toob lugejateni sõidukites uuendusliku “Slavjanka” tehnoloogia rakendamise õnnestunud näiteid.

Spetsialiseeritud väljaanne “Elektrienergia: ülekanne ja jaotamine” (vene keeles: “Электроэнергия: передача и распределение”) avaldas artikli, kuidas asünkroonsete mootorite mähiste konstruktsiooni muutmine võib suurendada elektrivõrgu kasutamiskindlust — https://sovelmash.ru/upload/elektro.pdf . Artikkel on huvitav, kuna sisaldab “Slavjanka” elektriajami katsetel saadud andmeid, aga ka põhjuste analüüsi, miks on uuenduslikul tehnoloogial nii keeruline omale Venemaal teed sillutada. Viidati ka Ameerika Ühendriikide kogemusele, kus mõisteti süsteemi moderniseerimise vajadusest ja käivitati tööstusettevõtetes asünkroonmootorite remontimise programm. Väljaande autorid kirjutavad sammudest, mida peaks Venemaa ette võtma elektrimootorite ja elektrisüsteemide laialdase kulumise ning nende madala energiatõhususe korral.

Huvitav artikkel oli avaldatud 2019. aasta aprillis ajakirjas “Loodus- ja tehnoteadus” (vene keeles: “Естественные и технические науки”) https://sovelmash.ru/upload/Estestvennye_i_tekhnicheskie_nauki.pdf . Selles oli kirjeldatud, kuidas rakendada “Slavjanka” tehnoloogiat mikro- ja nanoelektroonika valdkonnas kvaliteetsemate räni monokristallide kasvatamiseks. Kombineeritud mähiste kasutamine pöörleva seadme elektriajamis, kus toodetakse kristalle, vähendab vibreerimist, mis omakorda suurendab toodetava materjali kvaliteeti.

Neile, kes soovivad täielikult mõista “Slavjanka” tehnoloogia olemust, soovitame läbi lugeda artikkel, mis oli avaldatud 2018. aasta aprillis ajakirjas “Kaitsekompleks — Venemaa teaduslik-tehnilisele progressile” (vene keeles: Оборонный комплекс — научно-техническому прогрессу России) https://sovelmash.ru/upload/okntpr-2.pdf . Teaduslik väljaanne oli pühendatud mootorite uurimismetoodikale, mähiste takistuste määramismeetoditele, ning sisaldab ka arvutusvalemeid. Just nendel andmetel põhinesid “SovElMash” meeskonna edasised arendused.

Tutvuda selle ja teiste venekeelsete artiklitega on võimalik “SovElMash” ettevõtte veebilehel https://sovelmash.ru/publications.html


Vaata, kuidas tellida oma aadressile paberkandjal investori ja firma vahelisi dokumente

Leave a Reply