Projekti aktuaalsed uudised, 18.05.2018

Dujunovi projekti välja kuulutamise ja rahvarahastuse käivitamise hetkest on üsna pea aasta täis.

Oma viimases veebinaris tegi Dmitri Dujunov esimese projektiaasta eelkokkuvõtte ja rääkis, milliseid eesmärke on meeskond selle aastaga saavutanud:

Korrastati kontoriruumid, töötajate tööruumid ja töökoda. Pärast kosmeetilist remonti varustati kogu vajalikuga näituseruum, et igaüks saaks Dujunovi leiutistega lähemalt tutvuda.

Töötati välja ja varustati jaotatud arvutuste lokaalne võrk. Selle abil projekteeriti ümber terve rida mootoreid, loodi standardsete mähistega mootorite mudelid. Kontrolliti omaduste kokkulangemist kataloogiga, saadud parameetrid võrreldakse pärismootoritega. Lisaks, olid nende arvutuste baasil loodud ja uuritud moderniseeritud ja ümberprojekteeritud mootorite mudelid.

Administratiivosa on loodud ja varustatud. Olid palgatud uued töötajad, tänu kellele olid aktualiseeritud kõik projektiga ja taotluste esitamisega seotud materjalid. Lisaks olid palgatud omaette töötajad Alabuševo sisenemiseks vajaliku projektieelse dokumentatsiooni ettevalmistamiseks.
Tehti koosolekuruum.

Aktualiseeriti uute seadmete taotlused, nende nimekiri, korrigeeriti tehnoloogilisi nõudeid. Tehti on tarnijate valik, saadeti välja seadmete tarnimise taotlus.
Tehnoloogiliste seadmete paigutamiseks on renditud täiendavad ruumid.

Esimene ruum, mis muudeti laboriks, remonditi ja varustati kogu vajalikuga. Varsti alustatakse mootorite katsetamist ja moderniseerimisest, mõõtmisprotokollide koostamisest, seejärel – osade ümberprojekteeritud mootorite, kontrollerite ja mootor-rataste katsetamist. Järgmisena on plaanis varustada teisi alasid.

Arendati ettepanekuid mõningates GOSTides muutuste tegemiseks, loodi “Tähe” ja “Kolmnurga” takistuse määramise, nende suhestuse ja “Slavjanka” kombineeritud mähiste õigsuse kontrolli teostamise metoodika. Algoritmid on avaldamisel, neid kaitstakse.

Loodi ettevõtte immateriaalseid aktiive – kolm «СовЭлМаш» nimel tehtud patenditaotlust ning algoritmide taotluse, mis üsna pea esitatakse Pospatenti.

Koolitati töötajaid uute seadmetega töötamiseks. Tulevikus koolitavad need spetsialistid meie uusi töötajaid.

Meeskonna lähituleviku esmajärgulised ülesanded:

labori täismahus käivitamine – järgmine nädal;
uute seadmete kohta käiva informatsiooni töötlemine, kontrolli graafikute koostamine;
üldtööstuslike mootoritele väljaarendatud tehniliste tingimuste kinnituseks esitamine, katsete alustamiseks;
laserseadmete tarne ja laseralal tööde lõpetamine.

Kohe, kui uued seadmed saavad paigaldatud, hakkab tulevik sõltuma vaid meist. Alates sellest hetkest muutub «СовЭлМаш» iseseisvaks ettevõtteks ja saab alustada mootorite näidiste tootmisega.

Võib öelda, et tänaseks päevaks jääb projekt 15-16 päeva graafikust maha. Kuid vaatamata sellele üritab Dujunovi meeskond ületada raskused ja kompenseerib hilinemise topeltjõuga tehtud hoolsa tööga!

Vaata, kuidas tellida oma aadressile paberkandjal investori ja firma vahelisi dokumente

Leave a Reply