Projekti aktuaalsed uudised, 04.05.2018

Läbirääkimised suure finantsettevõttega on lõppenud. Allkirjastati leping, mille alusel ettevõte garanteerib, et projekti alafinantseerimise korral, lisab puuduoleva rahasumma, muutudes ise investoriks või laenuandjaks. Antud sündmus, lisaks kõigele muule, omab suurt tähtsust ka Alabuševosse sisenemisel.

Jätkuvad läbirääkimised partneritega, kelle plaanides on üldtööstuslike mootorite tootmistehase rajamine, Tšaplõgino territooriumil Lipetski oblastis. Dmitri Dujunov rääkis lähemalt tekkinud partnerlussuhte kohta.

Tehas hakkab paiknema Novolipetski metallurgia kombinaadi vahetus läheduses, kus toodetakse elektrotehnilist terast, mida hakkab meie partnerite rajatud tehas oma tootmises ära kasutama säästes oluliselt transpordikuludelt. Mitte vähem oluliseks asjaoluks on kombinaadi üle 135 000 asünkroonse mootori kasutuselevõtt, mille kulumine ületas 90%.
Seepärast on Novolipetski metallurgia kombinaat huvitatud tootma oma territooriumil energiatõhusaid mootoreid, mis läheb tähendab omakorda ka nende vajaduste rahuldamist.
Alabuševo tehase rajamiseks loodud hoone projekt ja vajalikud põhjendused koos teatud muudatustega kasutatakse ka Lipetski oblasti tehase rajamiseks. Tšaplõgino tehas saab olema seotud «СовЭлМаш» litsentsilepinguga, mis on investorite jaoks kasulik.

Dmitri Dujunov täpsustab, et tehase ehitamisega kaasnevad lõplikud kokkulepped võidakse sõlmida vaid pärast kõiki laboris läbi viidud katseid, saadud tulemuste alusel. Praegu on meeskonna esmajärguliseks ülesandeks labori käivitamine edasise eesmärgiga võtta üldtööstuslike mootorite ja mootor-rataste kohta käivad andmed.

Labori käivitamist puudutavate küsimuste kohta: täna saabuvad rihmarattad, 16. mail võllide tasakaalustamise ja samatelgsuse kontrolliseadmed. Ülejäänud seadmed on juba seadistatud.

Vaata, kuidas tellida oma aadressile paberkandjal investori ja firma vahelisi dokumente

Leave a Reply