Millega hakkab kasumit teenima “SovElMash” innovatsioonikeskus?

“Dujunovi mootorid” projekt oli loodud kombineeritud mähistega tehnoloogia arendamise ja asünkroonmootorite väljatöötamise eesmärgiga, mille tõhususel pole analooge. Selle eesmärgi saavutamiseks, ja tänu ühisrahastusele, soovime ülesehitada innovaatilise ettevõtte, mis võtab, täie õigusega, koha ülemaailmse teadus-tehnilise valdkonna avangardis.

Dujunovi tehnoloogia kommertsialiseerimisega tegeleb “SovElMash” ettevõte. Lahendades energiatõhusate pöörlevate elektrimasinate arendamise, tootmise ja realiseerimise seotud küsimused erinevate eluvaldkondade tarbeks. Tulevikus hakkab ettevõte tegutsemine tooma projekti investoritele kasumit dividendide näol. Seepärast peavad kõik “Dujunovi mootorid” osalejad aru saama, kuidas hakkab “SovElMash” ettevõte tulevikus kasumit teenima.

Ettevõtte põhitegevuseks jääb “Slavjanka” tehnoloogial elektrimootorite arendamine konkreetse kliendi vajadustest lähtuvalt. See töö koosneb mitmest etapist.
Esimene neist on tehnilise ülesande tõstatamine, mis sisaldab projekteeritava mootori tehnilisi nõudeid ja tellimuse üksikasjade täpsustamist. Ülesande tõstatamisest sõltub teostamise kvaliteet.

Pärast tehnilise ülesande kinnitamist määratakse igale kliendile “SovElMash” ettevõtte poolt spetsialist, kes aitab hõlpsalt lahendada kõik tekkivad küsimused.
Projekteerimine ise algab masina ja materjalide, mida kasutatakse valmistamiseks, kõikide tehniliste omaduste välja arvutamisest.

Arvutuste põhjal valmistatakse arvutis mootorimudel. Selleks on “SovElMash” ettevõttel olemas oma võimas serverijaam, mis on varustatud katkematu toitesüsteemiga.
Järgmine etapp on dokumentatsiooni väljatöötamine, mis on vajalik katsenäidiste konstrueerimiseks. Selle järgi valmistatakse tehnilises ülesandes ettenähtud kogus mootoreid.

Seejärel toimuvad toodetud näidistega katsed kaasaegses “SovElMash” laboris, mis on läbinud riikliku atesteerimise. Katsetulemused kajastuvad dokumentides.
Koostöö võib alata ükskõik millisest etapist, kõik sõltub kliendi vajadustest.

Projekti üheks eesmärgiks on võimaluste ettevalmistamine väikeseerialiste mootoripartiide tootmiseks. Sellega tagatakse projektile täiendav toetus ja luuakse veel üks tuluallikas.

Lisaks hakatakse “SovElMash” ettevõtte innovatsioonikeskuse territooriumil pakkuma järgmisi teenuseid:
– mootorite katsetamine laboris;
– ettevõtete abistamine laboriseadmete varustamisel ja komplekteerimisel;
– rakistuse valmistamine mootorite tootmiseks;
– igapäevane rullide mähkimine;
– metalli laserlõikus ja graveerimine;
– muud protsessid, kus saab rakendada ettevõtte seadmeid.

Lähemalt “SovElMash” ettevõtte pakutavatest teenustest saab lugeda veebilehel: https://sovelmash.ru/

Nagu me näeme, ühe peamise tegevussuunaga saab “SovElMash” ettevõte pakkuda terve rea erinevaid teenuseid, olles samal ajal keskendunud klientide individuaalsete nõudmiste täitmisele. Zelenogradi rendipindadel tegeletakse juba praegu paljude protsesside sissetöötamisega. Koos “Slavjanka” tehnoloogia unikaalsusega annab see tulevasele innovatsioonikeskusele kõik võimalused teha maailmaturul edukas start.

Allpool leiate videod kus on näha Dujunovi “SovElMash LLC” ettevõtte: mõned litsentsiaadid – tellija-firmad-tehased, kes tegelevad ülemaailmselt Dujunovi tehnoloogiate (elektrimootorid, generaatorid, kontrollerid, elektroonilised displeid…) seeriatootmistega. Lisaks “SovElMash LLC”  ja “Solar Group Limited” ühise koostöö investeeringud “Dujunovi mootorid” projekti.

Milline näeb välja “SovElMash LLC” innovatsioonikeskuse ehitusprojekt:

Dujunovi tehnoloogial mootorratas “Electrobobber”:

Dujunovi tehnoloogial mootorratas “Rush”:

Dujunovi tehnoloogial mootorratas “Denzel” partnerettevõtte poolt:

Kui “SovElMash LLC” ettevõtet külastas India partnerettevõte:

Kui “SovElMash LLC” ettevõtet külastas Hiina partnerettevõte:

Dujunovi mootorite testid laboris:

Intervjuu partner Viktor Arestoviga:

Intervjuu partner Andrey Loboviga:

“SovElMash LLC” ja “Solar Group Limited” ettevõtete 2019. aasta koostöö ja sündmused:

Milline näeb välja “SovElMash LLC” innovatsioonikeskuse väliskujundus:

“SovElMas LLC” ettevõttesse investeeringuid tegev “Solar Group Limited” avalike suhete ja investeeringute spetsialist Pavel Filippov:

“SovElMash” ja “SolarGroup” investorite dokumendid – saab postiga koju tellida:

Kuidas kogu projekti investeerida ja hakata raha teenima: https://dujunoviteh.online/projekti-info/

Vaata, kuidas tellida oma aadressile paberkandjal investori ja firma vahelisi dokumente