Investori dokumendid paberkandjal: mis, kus ja kuidas tellida

Umbes 3 kuud on möödunud hetkest, kui projektikontol tekkis võimalus tellida koju investori dokumentide paberkandjal versioon. Hoolimata asjaoludest, et e-dokumentidel on võrdne juriidiline jõud, jõudis juba ligi 200 inimest omale paberkandjal dokumendid koju ära tellida.

Investorite sõnul tegid nad seda selletõttu, et:
“nii on turvalisem ja rahulikum”,
“olulistel dokumentidel peavad olema pitseeritud dublikaadid juhul, kui veebilehel või tehnikal on mingi rike”,
“neid saab kasutada igal ajahetkel, see on mugav”,
“on, mida näidata, kui keegi küsib minu käest projektis osalemise kohta”.

Tuletame meelde, et investori õigused tagatakse investeerimislepingu ja selle lisadega. Projektipartnerid allkirjastavad partnerluslepingu oma projektikontol.

Investeerimisleping sõlmitakse investori ja SOLAR GROUP LIMITED ettevõtte vahel, mis tegeleb projekti investeeringute kaasamisega. Dokument koosneb 12 leheküljele paigutatud 14 jaost. Leping on koostatud kahes keeles (vene ja inglise) ja on põhidokumendiks, mis reguleerib investori ja investeeringute saaja vahelisi õigusi ja kohutusi, ning on kinnitatud SOLARGROUP`i pitseri ja ettevõtte juhi, Sergei Semjonovi, allkirjaga. Dokumendis on kirjeldatud investeerimise ning osakute üleandmise, arvestamise ja jaotamise kord. Leping koostatakse elektroonilisel kujul kohe pärast projektikontol registreerimist.


Lepingutel on mitu Lisa:
– makstud osakute sertifikaadid;
– isikuandmete muutmise nõusolek;
– maksedokumendid, mis kinnitavad kontole tehtud kandeid ja rahaülekandeid (igale maksele koostatakse automaatselt eraldi maksekorraldus).

Makstud osakute sertifikaadid on nimelised, nendes on ära märgitud osakute arv, mille eest on investor juba ära tasunud. Need moodustatakse projektikontol pärast investeerimispaketi ostmist.

Pärast kõikide järelmaksude tasumist ja soovitud pakettide soetamist on võimalik vormistada kõikidele saadud osakutele ühine sertifikaat. Või vormistada mitu sertifikaati näiteks pärast iga teostatud maksetehingut.

Isikuandmete muutmise nõusolek on põhilepingu lisa. See on dokument, kus on märgitud investori isikuandmed, ka passiandmed. See moodustatakse projektikontol pärast verifikatsiooni läbimist.

Projektikontol on võimalik saada kõikidest vormistatud dokumentidest elektrooniline väljavõte koos SOLARGROUP`i juhi allkirja ja pitsatiga. Selles on märgitud sertifikaatide numbrid ja kuupäevad, vormistatud osakute arv ja sertifikaatide omaniku nimi.

Partnerlusleping on SOLAR GROUP LIMITED ja projektikonto kasutaja vaheline ametlik pakkumus, mida sõlmitakse elektroonilisel kujul pärast kasutaja nõusolekut.

„Klubi 100” ja „Klubi 1000” liikmed saavad koos dokumentidega klubiliikmelisust tõendava sertifikaadi.

Lisaks muule saadetakse dokumendipaketiga välja tänukiri koos sooduskoodiga “+5%” kampaanias osalemiseks, et teil oleks võimalik jätkata investeerimist soodsatel tingimustel.

Kui te soovite endale paberkandjal dokumente, siis tellige need läbi projektikonto kulleriga koju.
Selleks avage projektikontol “Minu dokumendid” – “Kohaletoimetamine”, valige dokumendid, mida soovite tellida ja märkige enda täpne aadress. Kohaletoimetamist teostatakse investori kulul posti või transpordiettevõttega. Tarnekulu arvutatakse automaatselt ja kuvatakse tellimuse vormistamisel.

Pavel Šadskij videoülevaade paberkandjal dokumentidest:

Projekti investeerimiseks vajalik info ja registreerimise link: https://dujunoviteh.online/projekti-info/

Vaata, kuidas tellida oma aadressile paberkandjal investori ja firma vahelisi dokumente

Leave a Reply