Intervjuu SovElMash LLC innovatsiooni- ja projekteerimiskeskuse peatöövõtja esindajaga

“Tegu on unikaalse objektiga, me pole midagi sarnast varem ehitanud.”

SovElMash`i stuudiosse oli kutsutud HAKA Moscow ettevõtte peadirektori asetäitja Andrei Poletajev. Tegu on projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo peatöövõtjast ettevõttega. Andreile esitati küsimusi, mis pakuvad huvi projekti investoritele. 
Peatöövõtja esindaja rääkis oma ettevõttest, võetud kohustustest, innovatsioonibüroo ehitusgraafikust ja objektist endast. 
 
Haka Moscow ettevõte on väliskapitali kaasatusega tegutsev vene juriidiline isik. Ettevõte on olnud Venemaa turul üle 30 aasta ja selle ajaga ehitanud sadu keerukaid tööstushooneid. HAKA Moskva klientideks on läbi aegade olnud tuntud Venemaa ettevõtted nagu Lukloil, Yandex, British Petroleum ja United Technologies. 
 
Peatöövõtja kohustuseks on ehitusobjekti “võtmed kätte” ehitus: dokumentatsiooni väljatöötamine, ehitusplatsi ettevalmistus, vundamendi ehitus, kommunikatsioonide rajamine, sise- ja välisviimistluse teostamine, insenerisüsteemide paigaldamine. Metallkarkassi, seinte ja lagedega hakkab tegelema alltöövõtjaks värvatud Astron ettevõte. 
 
Praegu on käimas ehitusprotsessi algetapp: töödokumentatsiooni väljatöötamine. Andrei Poletajev selgitas, et ehitusdokumentatsioone on kolme tüüpi: 
 – projektidokumentatsioon, kus on objekti kontseptsioon ja tehnilised lahendused, 
 – töödokumentatsioon, kus on täpsustatud eelmises dokumendis vastuvõetud tehnilised lahendused, 
 – teostusdokumentatsioon, mis vastab ehitatud objektile, võetakse kasutusele objekti kasutuselevõtust alates. 
 
Hetkel on Tehnopolis Moskva SovElMash`i platsil käimas ehituslinnaku püstitamine ja ajutiste kommunikatsioonide rajamine. Pärast ehitusloa saamist alustatakse metsaraiet ja ehitusplatsi ettevalmistamist. Peatöövõtja loodab, et hoone vundamendi ja metallkarkassi ehitamine algab juba 2020. aastal. Tuleval aastal saab valmis hoone karp, aknad, uksed, laed, viimistlus, insenerisüsteemid ja alustatakse tehnoseadmete paigaldamisega. 
 
Kogu ehitusperioodi jooksul teostab ehitustööde kvaliteedi ja projektidokumentatsioonile vastavuse järelevalvet neli osapoolt. Andrei Poletajev sõnul on need: 
 – riiklik inspektsioon, 
 – peatöövõtja, 
 – ehitustööde tellija, nimelt, Tehnopolis “Moskva”, 
 – projekti arendaja. 
Selline neljapoolne järelevalve kindlustab hoone ehituskvaliteeti ja ranget vastavust esialgsele plaanile. 
 
Pärast objekti valmimist läbitakse viimasena riikliku inspektsiooni kontrollprotseduurid. Siis saab taodelda ehitise kasutusluba. Pärast ehitusliku kasutuselevõtuloa saamist (eeldatavasti 2022. aasta esimesel poolel) alustab innovatsioonikeskus oma tööd. Samal ajal, nagu märkis peatöövõtja esindaja, on projektiga ettenähtud ka keskuse edasine arendamine, uute tehnoloogiliste osakondade loomine ja seadmete lisamine. 
 
Andrei Poletajev märkis oma intervjuus, et SovElMash`i projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo on nende firmale väärtuslik ja unikaalne objekt. Vaatamata sellele, et HAKA Moscow ettevõttel on laiaulatuslik ehituskogemus, nii vene kui välismaiste klientide seas ei ole nende firma sarnast innovatsioonikeskust varasemalt ehitanud.

Kuidas kogu projekti investeerida ja hakata raha teenima: https://dujunoviteh.online/projekti-info/

Vaata, kuidas tellida oma aadressile paberkandjal investori ja firma vahelisi dokumente

Leave a Reply