Intervjuu Dmitri Dujunoviga: vastused küsimustele

Dmitri Dujunov vastab investorite ja partnerite populaarsetele küsimustele:

1. Kuidas tulid välja ja rakendasid oma tehnoloogiat? Kuidas sai kombineeritud mähiste idee?
*Ei ole õige öelda, et see idee tuli minult.
**Esimesed elektrimootorid ja nende mähise mehhanismid ilmusid juba 1906. aastal.
***Erinevad teadlased on mootoreid läbi aegade proovinud täiustada.
****Meie firma esimesed suuremad edusammud olid aastal 1995, kust alates hakkasime arenema ja teistest suurema effektiivsuse astmega mõeldes elektrimootorite tehnoloogia taustale.

2. Mis on “Slavjanka” tüüpi mootorite innovatsioon, kuidas see erineb klassikalistest mootoritest ja mähistest?
*Klassikalised mootorid erinevad tohutul määral.
**Klassikalised mootorid on kolmikmootorid.
***Olenevalt ilmadest – temperatuur +0 või -60 kraadi ei hakka kolmikmootorid e. siis klassikalised mootorid tööle.
****Meie tehnoloogia on asünkmootorid ja need on ülesehitatud teistsugusel baasil – kus ilmastikuolud ei loo mingeid takistusi. (Ilmastikku märkides vaid ühe põhjusena jättes ülejäänud head omadused asünkmootorite juures veel esile toomata).

3. Millised eelised on mähise “Slavjanka” tüübil arvestades klassikaliste mootorite kõrval?
*Eelised meil on ilma magnetiteta mootoritele: soodsam toota tehnoloogiat; turustada (lausa kuni 10x soodsam nii toota, kui turustada).

4. Miks keegi ei teinud varem sellist tüüpi mähiseid?
*Kust mina tean sellele vastata, muigab Dmitri. Küsida tuleb neilt teistelt, muljetab ta lõbusalt.

5. “Slavjanka” tüüpi mootor. Kus on see tehnoloogia juba kasutusel? Ja ökonoomia?
*Euraasias, Venemaal, Siberis, Uuralis…
**Näiteks – 16Kw mootori põhjal hoiad kokku 20% ja enam kulutuse e. kulukuse astmest.

Vaata videot:
https://www.youtube.com/watch?v=EUC5BDPK7xI&t=2s

Vaata, kuidas tellida oma aadressile paberkandjal investori ja firma vahelisi dokumente

Leave a Reply