Dujunovi projekti nädala kokkuvõte – (28.10 – 01.11.2019)

Praktikas tõestatud! Sellise loosungi all möödus järjekordne projekti töönädal.

“SovElMas Oü” labor annab iga päev välja aina uusi elektrimasinate kontrollkatsete tulemusi. Antud andmed kinnitavad ka praktikas kõiki teoreetilisi arvutusi, mida Dmitri Dujunovi meeskond on mitmeid aastaid teostanud ja kogunud.

Said teostatud katsed “Slavjanka” tehnoloogial moderniseeritud Vene päritolu mootoritega, millel on IE1 energiatõhususe klass. Katsed näitasid, et sellistel mootoritel on võimalik realiseerida IE4 energiatõhususe klassi ja kõrgemaid.

SovElMas Oü insenerid jätkavad etapiviisilist uurimist, kuidas teatud parameetrid mõjutavad ümberprojekteeritud mootorite ja nullist arendatud mootorite omadusi. See töö vajab viivitamatut tegemist, et edaspidi saaks toimetada kindlamalt, väiksema aja- ja ressursikuluga.

Lõppesid ka SovElMas Oü välja töötatud kontrolleri laborikatsed. Pärast seda paigaldati kontroller elektrilise mootorratta “Gran” raamile, millel varasemalt katsetati Dujunovi mootor-ratast. SovElMash töötajad ootavad paremaid ilmastikuolusid, et alustada kontrolleri katsetamisega.

Alustati projekteerimis- ja konstrueerimisdokumentide koostamist 90-gabariitsetele mootoritele pöördekiirusega 1000 p/min. Nendel mootoritel hakkab olema 3 võimsust (L, S, M), mis sõltub vastavalt vajadusest ning nende gabariit- ja paigaldusmõõtmed hakkavad vastama Venemaa 90-gabariidile.

SovElMas Oü ettevõte laiendab oma võimalusi ja suurendab töömahtu. Personaliotsing on pidev protsess. Hetkel valmistatakse teabe- ja analüüsiosakonnale uusi ruume.

Samal ajal valmistub “SOLARGROUP LIMITED” ettevõtte kollektiiv uuteks üritusteks: rahvusvahelisteks konverentsideks, mis on pühendatud rahvuslike esinduste avamisele. 2019. aasta lõpuks toimuvad sellised üritused kolmes riigis: Indias, Vietnamis ja Ungaris. Lahendust tuleb leida korralduslikele küsimustele, valmistada ette materjalid ja tõlkida mitmesse keelde, kuulutada välja projekt ja esindada seda väärikalt rahvusvahelisel tasandil.

Vaata videot:
https://youtu.be/YRHiCd4y63U

Vaata, kuidas tellida oma aadressile paberkandjal investori ja firma vahelisi dokumente