Külastajatele on avatud – nende endi küsimuste esitamised ja vastuste saamised otse veebis

Investeeringute osas on vajalik kiire ja täpse teabe saamine!

Niisiis sai avatud abistav foorum, kus sa saad avada postitusi, esitada küsimusi aruteludes ja saad nendele vastused foorumi kasutajatelt või administraatorilt.

Seda võimalust saavad kasutada kõik, kellel on asja vastu huvi olenemata, kas sa oled juba investor, hakkad sa üldse selleks – saame projektiga seonduvat infot ja seda palju kiiremini, kui mõnel muul viisil!

Vaata, kuidas tellida oma aadressile paberkandjal investori ja firma vahelisi dokumente