Automatiseeritud tootmisliini seadmed on jõudnud SovElMash`i, 11.09.2021

(Juttu tuleb, et Dujunovi firma täidab juba tänapäeval EU-s koheselt nõutavaid uusi IE3 ja IE4 energia standardeid tehnoloogiates ning ka kasutab vastavatavaid tootmisliine + allpool leitav ka video tööliinide saabumisele).☀😉👍


Meil on suur rõõm teile teatada suurepäraseid uudiseid!

11. septembril jõudsid SovElMash`i ettevõtte Zelenogradi rendipindadele Hiinast ostetud seadmed, mis panevad aluse elektrimootorite tootmiseks olulise automatiseeritud tootmisliini loomisele.

Automatiseeritud tootmisliin on oluline pidepunkt pöörlevate elektrimasinate tehnoloogilise tootmisprotsessi arendamiseks. Mis on omakorda osa projekti eesmärgist: Slavjanka tehnoloogia kommertsialiseerimine elektrimootorite arendamise suunas.

Tuletame meelde, et tootmisliin koosneb mitmest seadmest, nimelt: ⠀

1. Tööpingist elektrimootorite staatorite soonte isoleerimiseks;

2. Automaatsest mähkimisseadmest elektrimootorite staatorite rulligruppide mähkimiseks;

3. Tööpingist mähise rullide sissetõmbamiseks elektrimootorite staatorite soontesse;

4. Tööpingist mähise esiosade moodustamiseks: – tööpink esiosade valtsimiseks, – tööpink vahevormimiseks, – tööpink lõppvormimiseks;

5. Tööpingist staatori mähise esiosade sidumiseks, bandažeerimiseks. ⠀

Seadmete tarbeks renditi ja renoveeriti täiesti uus ruum. Pärast tootmisliini paigaldamist alustatakse spetsialistide koolitamisega, kelle igapäevasteks tööülesanneteks saab olema töö uute seadmetega. Siin viimistletakse töömetoodikaid, luuakse programme, optimeeritakse ja seadistatakse seadmeid, vajaliku rakistuse loomist, uute, sealhulgas väikepartii, mootorite katsenäidiste tootmist, mis võimaldab demonstreerida teatud mootorimudelite automatiseeritud tootmist ja Slavjanka kombineeritud mähistehnoloogia rakendamist. ⠀

Ostetud seadmetel saab toota IE3 ja IE4 energiatõhususega mootoreid, kasutades selleks IE1 energiatõhususega mootorite gabariite. See on eriti oluline Vene Föderatsioonis ja Euroopa Liidus kehtivate tehniliste seadmete energiatõhususele esitatavate nõuete tõttu.

SovElMash`i ettevõtte spetsialistide tehtud töö antud valdkonnas võimaldab pärast projekteerimis- ja konstrueerimibüroo kasutuselevõttu saavutada seal võimalikult kiirest nõutud töövõimsus.


Vaata videot:

Kuidas kogu projekti investeerida ja hakata raha teenima: https://dujunoviteh.online/projekti-info/

Vaata, kuidas tellida oma aadressile paberkandjal investori ja firma vahelisi dokumente

Leave a Reply