Alabuševo projekti dokumentatsioon on vastu võetud, 29.03.2018

Oleme vastu võtnud Alabuševo haldus- ja tootmiskompleksi projekteerimisdokumendid. Nüüd võib alustada töid potentsiaalsete ehitusettevõtjatega.
Jätkub töö OEZ Alabuševo residendiks saamisel.

Vaata, kuidas tellida oma aadressile paberkandjal investori ja firma vahelisi dokumente

Leave a Reply