23 aastat kogu tööd projekti põhjal, 19.06.2018

23 aastat kogu tööd projekti põhjal. Sellest viimane aasta, millele lisandus ühisrahastus.

Esimene “Slavjanka” tehnoloogial mähitud mootor jääb kaugesse 1995. aastasse ja alles 22 aasta pärast aktiivset tööd tehnoloogia kallal oli vastu võetud otsus otsida läbi rahvarahastuse, mis kannab ka ühisinvesteerimise (inglise k crowdinvesting) nime, projektile investoreid.

Selle projekti kallal töötatud aja ehk 22 aasta jooksul, suutsime nii mõndagi ära teha:

– oleme saanud arvukalt patente;
– viisime läbi suurel hulgal uuringuid ja matemaatilisi arvutusi;
– oleme loonud palju “Slavjanka” tehnoloogial mähitud töötavaid mootoreid, millest kõige tuntum on “Dujunovi mootor-ratas”;
– oleme “Slavjanka” tehnoloogial ümbermähkinud ja moderniseerinud sadu tuhandeid asünkroonmootoreid, mille tegemisel lõid käed külge, lisaks Dujunovi meeskonnale, ka diilerid, kes kasutavad “Slavjanka” tehnoloogiat oma töödes, tehes seda Dujunovi ettevõtte litsentsi alusel. Tänaseks hetkeks on selliseid diilereid kusagil 100 ringis.

1. juunist 2017. aastast algas projekti uus etapp: startis projekti ühisinvesteerimine projekteerimisbüroo ehitamiseks, mille eesmärk oli Dujunovi tehnoloogia arendamine ja selle pealt kasumi teenimine.

Just 1. juunil toimus esimene, potentsiaalsetele investoritele ja ettevõtte partneritele suunatud tutvustav veebinar, mille järgselt sai rahvarahastuse areng suure tõuke ja jõudsa arengu. Oli selge, et inimesed on valmis projekti toetama nii rahaliselt kui ka ideoloogiliselt.

Viimase aastaga olime planeeritust palju rohkem korda saatnud:

– Käivitasime mugava platvormi projekti veebilehe isikliku konto näol, mille eesmärk on investeeringute leidmine.
– Käivitasime investori ja Dujunovi projekti vastastikuste suhete juriidilise skeemi: investeerimisleping ja selle lisad.
– Projekti kallal töötamiseks oli loodud suur meeskond, kelle hulka kuulub 900 partnerit üle kogu maailma.
– Projektis on registreeritud üle 60 000 osaleja.
– Oleme saanud üle 200 miljoni rubla väärtuses investeeringuid.
– Oleme välistanud alarahastamisega kaasneva riski: saime suurinvestorilt garantiikirja, millega tagasime projekti rahastamise ka juhul, kui rahvarahastusest ei piisa!

Projekti tehnilise poole pealt on ka palju ära tehtud:

– Teostatud arvukalt uuringuid ja saadud uusi patente.
– Loodud labor “Slavjanka” tehnoloogial asünkroonsete elektrimootorite moderniseerimiseks.
– Paigaldatud stendiseadmed moderniseeritud mootoritelt omaduste võtmiseks ja nende sertifitseerimiseks.
– Lõpusirgel on katseala seadmetega varustamine, kus alustatakse Dujunovi mootor-ratta esimese paigaldatava partii tootmist, aga ka teiste “Slavjanka” tehnoloogial mootorite valmistamist.

KÕIGE TÄHTSAM: tänu olemasolevale laborile, stendiseadmetele ja katsealale on ettevõttel võimalik juba praegu teenida kasumit läbi dokumentatsiooni realiseerimise ja mootorite arendamiseks esimeste tellimuste vastu võtmise!

Järgmine eesmärk on “Alabuševo” erimajandustsoonis ettevõtte ehitusloa saamine, pärast mida võib alustada töödega, mis on vajalikud projekteerimisbüroo ehitamiseks.

Dujunovi projekt eksisteerib juba 23. aastat, ettevõtte ühisrahastamisele pandi alus täpselt üks aasta tagasi. Vaatamata sellele, et palju juba ära tehtud ja projekti suurimad riskid neutraliseeritud, oleme oma teekonna alguses.

Saa üheks suure rahvusvahelise projekti osaks, kuni on see võimalik kampaanialikult headel tingimustel, mis on seotud Dujunovi projekti ühisinvesteerimise alguse aastapäevaga!

FOTO:
24 juuni, 2017
“Esimene kohtumine investorite ja partneritega” ürituselt.

Vajalikud lingid:

Koduleht:
https://solargroup.pro/dtk485

Loo tasuta ühisrahastuse aktsiakonto:
https://reg.solargroup.pro/dtk485

Lisainfo:
https://dujunovi-asunkmootorid-eesti.weebly.com

Vaata, kuidas tellida oma aadressile paberkandjal investori ja firma vahelisi dokumente

Leave a Reply